meritum


     Dzieciństwo spędziłam pośród bajecznych

lasów Warmii i Mazur. Meandry losu zawiodły

mnie ze świata fauny i flory do krainy metali

i minerałów. Łączę je ze sobą ogniem, lutem

i oplotem...
     Pracuję z różnymi materiałami: metalami

szlachetnymi i kolorowymi, minerałami...,

wykorzystuję różne techniki: wire wrapping,

jubilerskie…. Próbuję łączyć ciepło miedzi,

spokój mosiądzu i surowość srebra

z zamkniętymi w minerałach przejawami

różnorodności przyrody.

     W kryształach szukam mroźnych zimowch

poranków, w apatytach – szumiących kropli

letniego deszczu, w granatach – klangoru

odlatujących żurawi, w labradorytach – błysków

odległych gwiazd… 
     Rozwijam warsztat, aby kształtowanym

kompozytom nadawać coraz nowe treści.